est
Otsing
 
Kahju teatamine

Käitumine liiklusõnnetuse korral -tekstid

Käitumine liiklusõnnetuse korral I osa
Käitumine vahetult peale liiklusõnnetust, peatumine ja abi kutsumine, liiklusõnnetuste vormistamine sündmuskohal, kindlustusandja teavitamine liikluskahjust

Käitumine liiklusõnnetuse korral II osa
Kahjukäsitlusprotsessi põhielemendid, kahjude hüvitamine ning seltsi otsuste vaidlustamine

Vorm "teade liiklusõnnetusest"

Rohelise kaardi süsteemiga liitunud riikide ja Euroopa Liidu riikide nimekiri


Lühiülevaade

KÄITUMINE LIIKLUSÕNNETUSE KORRAL

Õnnetuses osalejad vormistavad juhtunud liiklusõnnetusest nõuetekohase teate (blankett). Lahkarvamuse korral või juhul, kui liiklusõnnetuses said viga inimesed või kui kahju saaja ei ole teada, tuleb õnnetusest kohe teatada politseile ja tegutseda politseilt saadud korralduste kohaselt. Kannatanu peab esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu teatama liiklusõnnetusest suuliselt või kirjalikult: Auto Stock OÜ, telefonil 447 2527 , 5649 6506 , või E-mailil: info@autostock.ee (Aitame Teid edaspidistes toimetustes)

Peab teatama ka mis tahes Eesti liikluskindlustusega tegelevale kindlustusandjale või Eesti Liikluskindlustuse Fondile (Mustamäe tee 44 , Tallinn. Tel: 667 1800).

Liiklusõnnetuses kahju tekitanud isik (juht), samuti isik, kes ei tea, kas ta on liikluskahju tekitaja või kannatanu, peab liiklusõnnetusest teatama mitte hiljem kui viis päeva pärast liiklusõnnetust: Auto Stock OÜ, telefonil 447 2527 , 5649 6506 , või E-mailil: info@autostock.ee (Aitame Teid edaspidistes toimetustes)

Peab teatama ka konkreetse sõiduki kindlustanud kindlustusandjale või Eesti Liikluskindlustuse Fondile (Mustamäe tee 44 , Tallinn. Tel: 667 1800).

Kui viie päeva jooksul ei olnud mõjuva põhjuse tõttu liiklusõnnetusest võimalik teatada; tuleb kindlustusandjale või Eesti Liikluskindlustuse Fondile esitada toimunu kohta kirjalik seletus ja ülevaatuseks sõiduk, mis osales liiklusõnnetuses.


Käitumine liiklusõnnetuse korral - videod

Käitumine vahetult peale liiklusõnnetust, peatumine ja abi kutsumine
Video

Liiklusõnnetuse vormistamine sündmuskohal
Video

Auto Stock OÜ | Betooni 4 Pärnu | info@autostock.ee | 447 2527 website by